Control
Control speelt zich af op vier punten rond gedrag. Het start met het bepalen van de strategie van de organisatie. Daarna worden korte en lange termijn doelen gesteld. Deze doelen moeten aansluiten bij het gewenste gedrag van mensen binnen de organisatie.

Via kostprijsbepalingen en budgetteringsmethodieken wordt de (financiële) besluitvorming ingevuld. Dit is een belangrijke stap die de basis vormt voor het beheersen van de organisatie. De budgettering van de organisatie moet wel passen bij het gewenste gedrag, leiderschap en besluiten in die organisatie.

Voor het beheersen van de organisatie heeft u als managers tools nodig, zoals juiste en tijdige informatie over doelstellingen en budgetten. Het verhaal achter de cijfers zorgt voor een goede beheersing… ook van het gewenste gedrag.

Tot slot is het kunnen en durven verantwoorden een belangrijke laatste stap. Uitleggen wat er van de doelstellingen terecht is gekomen, en de weg waarlangs de doelen zijn bereikt. Het kunnen en durven verantwoorden is een combinatie van de juiste informatie en het gewenste gedrag.
 

Controlling is meer dan alleen financiële cijfers...